CÔNG TY CỔ PHẦN HỌA SỸ
Địa chỉ: 46 Hoàng Hoa Thám, P.7, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Tel:(84) 8.355.12.355 - (84) 8.355.15.266; Fax: (84) 8 35.10.3345
Email: congtyhoasi@hoasi.net | Webmail: www.hoasi.net